מס רכישה דירת מגורים 2020

מס רכישה 2020

בתאריך 16.1.2020 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה לחוק מיסוי מקרקעין המתעדכן אחת לשנה בהתאם לשינוי המדד.

המשמעות של עדכון גובה מדרגות המס במקרה של עליית מדד כפי שהיה השנה (המדד עלה בשנת 2019 בשיעור של כ- 2.8%) היא הפחתה במס הרכישה לדירות מגורים.

השווי ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה עלה ועד לשווי 1,744,505 ₪ ממחיר הדירה לא ישולם מס. (בשנת 2019 לא שולם מס על שווי שעד 1,696,750 ₪) לדירת מגורים יחידה.

ראו את דרגות המס בהתאם לשווי הנכס.

Leave a Reply

Your email address will not be published.