האם השקעה בנדלן למגורים היא השקעה בטוחה

האם השקעה בנדלן למגורים היא השקעה בטוחה? השקעות בנדלן נשאלתי, האם השקעה בנדל”ן למגורים הינה בטוחה?כאן ארחיב מעט בנושא עם דגש על השקעה בדירת מגורים…